Hij kent mij en ik schuil


Er zijn tijden dat we een schuilplaats zoeken. Het leven kan zo genadeloos inbeuken op ons bestaan. Onze zekerheden kunnen wegvallen. Midden in die benauwende omstandigheden mogen we schuilen bij Iemand, Die ons kent.

De HERE is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.

Nahum 1:7

Bij God schuilen en weten dat Hij ons kent, geeft vrede en rust. In deze studie schrijven we HERE met vier hoofdletters, wanneer het gaat om Zijn speciale Naam, Jahweh.

 

De HERE is goed

In de tijd van Nahum wordt Gods volk onderdrukt door Assyrië. De benauwdheid is groot! Toch noemt Nahum God goed. Hij noemt God hier bij Zijn verbondsnaam; de Naam die God aan de mensen gaf toen Hij Zijn verbond van trouw met hen sloot.

 

Over die God van trouw, Wiens naam betekent: "Ik ben er", zegt Nahum dat Hij goed is. Hij zegt dit ondanks de zware omstandigheden waarin hij en zijn volk zich bevinden. Hier wordt met het woord "goed" ook Gods vriendschap naar ons toe bedoeld. Als God voor ons is, wie is dan tegen ons? (zie Romeinen 8:31).

 

De HERE is een schuilplaats

Deze HERE is een sterkte; een plaats waar je veilig heen kunt vluchten. We hebben een schuilplaats nodig voor onze ziel, waar we met onze pijn en moeite, ons verdriet en onze angst, aan kunnen kloppen.

 

Daarnaast hebben we ook een plaats nodig, een sterkte, waar we vergeving en verzoening vinden. Ook dat schenkt God ons, door het werk van Jezus Christus en dat geeft ware vrede.

 

De HERE kent ons

Deze God, Die goed is, Die de Naam draagt dat Hij bij ons is, Die voor ons een sterke schuilplaats wil en kan zijn, die God kent ons. Hij heeft ons bij onze naam geroepen (vergelijk Jesaja 43:1). De Goede Herder roept Zijn schapen allemaal bij naam (zie Johannes 10:3).

 

Je toevlucht zoeken tot God, tot de HERE, betekent hetzelfde als het liefhebben van God. Dit is mogelijk geworden door de Here Jezus. Wie God liefheeft wordt door Hem gekend, zegt Paulus (1 Korintiërs 8:3)

 

Over wie gaat dit? Over iedereen die zijn toevlucht zoekt bij God. Die is door God gekend en die zal Gods goedheid ervaren.

 


© Met toestemming overgenomen van Zijnwoord.nl 

Reactie schrijven

Commentaren: 0