Lockdown

Lockdown
Lockdown

In de coronacrisis staat de wereld op z’n kop. Door een onzichtbaar virus komt er van alles tot stilstand. Alles wat normaal was, is opeens anders. Waar houd je je dan nog aan vast? 


Het kan je zomaar overspoelen, angstig maken. Wat als we nooit meer teruggaan naar ‘het oude normaal’, kan ik dan nog wel genieten? Wat als ik mijn geliefden niet meer kan zien? Wat als het virus mij bereikt? Wat als ik mijn vrijheid verlies?

Deze crisis bepaalt je bij de grote vragen. Vragen waar je eerder misschien nooit bij stilstond of waar je dacht een antwoord op te hebben. Vragen die gesteld mogen worden. Want je bent echt niet de enige. Bij Alpha gaan we graag met jou in gesprek over deze vragen én hoe je hoop en vertrouwen kunt vinden in deze situatie. Want hoop is er altijd. Ook in een onrustige en sombere tijd als deze vinden mensen rust. Er is méér.


De Bijbel zegt: "Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." 


Wat is jouw bron van rust? Waaruit put jij hoop en vertrouwen om door te gaan? 


Wij geloven dat je die hoop en die rust bij God kunt vinden. Als je Hem leert kennen, komt Hij dichter naar je toe. Als je Hem leert kennen kun je in je leven rust ervaren en heb je hoop voor de toekomst. Zijn dan al je dagelijkse problemen opgelost? Nee, dat zou naïef zijn om te denken, maar als je op God vertrouwt, zal Hij je laten ervaren dat je niet alleen bent, dat je geliefd bent en dat je waardevol bent. In welke omstandigheden je je ook bevindt. Hij ziet je, kent je en gaat met je mee. En dat geeft echte rust in je hoofd en in je hart. Rust voor vandaag en goede hoop voor de toekomst.


Alpha deelt in tien online bijeenkomsten de kern van het christelijk geloof. Voor iedereen die nieuwsgierig is of z’n vragen wil stellen. Iedereen is welkom bij onze Alpha Online, we ontmoeten je graag. Sluit aan bij de open avond op 13 januari 2021.


Aanmelden kan hier

0 Berichten

En? Is het een beetje gelukt?

Lukt het om in je vakantie afstand te nemen van je dagelijkse rennen en vliegen? Of is je hart toch nog onrustig?


Tijdens onze vakantie kunnen we opladen, afleiding zoeken en rust  nemen. Wat heerlijk is dat toch! Geniet er van!


Toch kan het zijn dat je van binnen geen echte rust krijgt. Het lukt je maar niet om je  gedachten en je hart ėcht tot rust te brengen. Daarvoor is meer nodig dan vakantie alleen.

Om je roerige hart en geest ėcht tot rust te brengen is geen afleiding, maar liefde nodig. 

Liefde met een hoofdletter. Niet zo maar een beetje liefde of aandacht, maar echte krachtige, verbindende, onvoorwaardelijke liefde. Zo'n liefde die je je bijna niet kunt voorstellen. Liefde waardoor je je erkent, geborgen, gezien en gesteund voelt. Liefde waarmee je verder kunt, waar je energie van krijgt. Liefde die geduldig is en die je nooit  (ver)oordeelt of verlaat. Liefde die dicht bij je is. Zo veel liefde!

Ware liefde.


Die liefde vind je soms bij mensen om je heen,  maar voor deze totaal onvoorwaardelijke en tegelijk overweldigende liefde moet je bij God zijn. Hij wil je dat geven. Bij Hem krijg je echte liefde. Hij wil dicht bij je zijn, met je mee gaan en onvoorwaardelijk van je houden.

Bij God kun je ėcht tot rust komen. 

Zoek'm eens op of vraagt 't Hem gewoon zelf!


Psalms 62

"Alleen bij God zoek ik rust.

Ik verwacht mijn hulp van hem. Bij hem ben ik veilig, want hij is machtig. Bij hem vind ik bescherming...

Laten we op God vertrouwen,

en hem onze zorgen vertellen.

Hij zal ons helpen."


❤️ 

Wil je dat wij je helpen zoeken of vragen naar deze Liefde? Kijk dan even op www.alphaenschede.nl.

0 Berichten

Over de zin van het leven dacht ik niet na

Dat verandert als Lotte haar vriend ontmoet en op een Alpha terechtkomt.

 

Lotte (22) vertelt: “Ik was altijd een bezig bijtje. Druk met school en met mijn vriendinnen. Ik kon moeilijk leren en me slecht concentreren. Dansen was voor mij een uitlaatklep. Lekker verstand op nul en doen waar ik goed in ben. Ik leefde vooral ‘in het nu’ en deed waar ik zin in had. Over de zin van het leven dacht ik niet na.”

 

Ontmoeting

Dat verandert als ze op haar zestiende tijdens haar bijbaantje in de supermarkt Jefta ontmoet. Voor Jefta is zijn geloof heel belangrijk. Wat haar in hem aantrekt, is zijn manier van omgaan met de mensen om hem heen: “Datzelfde zag ik ook bij zijn ouders. Het maakte me jaloers en ook nieuwsgierig naar hun geloof. Ik ging met hen mee naar de kerk. Daar snapte ik niet veel van, al spraken de onderwerpen me wel aan.”

 

Vragen

Van een studievriendin hoort ze voor het eerst over Alpha. Ze googelt erop en geeft Jefta en zichzelf op voor een cursus in Soest. “Het viel mij op dat er zoveel verschillende mensen waren. Door het eten leerden we elkaar goed kennen. Ik mocht er al mijn vragen stellen en dat waren er heel veel! Ik heb veel geleerd op Alpha.”

 

Rust

Na Alpha krijgt ze een Bijbel van haar opa en oma. Daar leest ze vaak in. Ze gaat naar de kerk en maakt deel uit van een jongerengroep. Haar geloof groeit geleidelijk. Inmiddels is ze een paar jaar verder. “Het geloof heeft me vooral rust gebracht. Ik leef bewuster; ik denk nu eerst na voordat ik iets zeg of doe. Ik ben nog steeds Lotte, maar een mooiere variant van mezelf.”

Geloof en vertrouwen

Geloof heeft te maken met vertrouwen. In de Bijbel kun je op veel verschillende manieren over geloven lezen. Over het vertrouwen op God, en hoe moeilijk dat soms is. Maar ook wat geloven met je doet, en hoe belangrijk het is voor jouw relatie met God.

Geloven zonder te zien

Geloven is vertrouwen op God. In de Bijbel gaat vertrouwen op God samen met: hem kennen en weten dat hij de enige God is (Jesaja 43:10).

 

Een bijbels voorbeeld van geloof is Abram. Abram gelooft in God als hij nog niets van zijn beloften kan zien, hij vertrouwt op het enige wat hij heeft: Gods woorden.

Daarop leidde hij Abram naar buiten. ‘Kijk eens naar de hemel,’ zei hij, ‘en tel de sterren, als je dat kunt.’ En hij verzekerde hem: ‘Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.’ Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad. (Genesis 15:5-6)

 

Jezus prijst de mensen die in hem zullen geloven terwijl ze hem niet kunnen zien:

Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’ (Johannes 20:29)

 

Dat kun je ook in Hebreeën lezen:

Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. (Hebreeën 11:1)

Daarna geeft de schrijver in Hebreeën 11 een indrukwekkende opsomming van bijbelse gelovigen, die op God vertrouwden en deden wat hij wilde.

 

Geloven in moeilijke tijden

Geloven is niet altijd makkelijk. Je kunt God niet zien. En soms ervaar je misschien ook niet dat God er is. Ook in de Bijbel proberen mensen op God te vertrouwen op momenten dat dat moeilijk is:

 

Ik mag leven, dicht bij de Heer.

Ik bleef op de Heer vertrouwen,

ook toen ik diep ongelukkig was,

ook toen ik heel bang was en dacht:

Iedereen bedriegt mij. Psalm 116:9-11 (BGT)

 

Geloven verandert je

Geloof is in de Bijbel een voorwaarde voor de relatie tussen mensen en God. Als je gelooft in God en op hem vertrouwt, hoor je bij hem en ziet hij je als een rechtvaardige:

 

Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. (Romeinen 5:1)

 

Vertrouwen op God verandert ook de manier waarop je leeft. Geloven gaat samen met leven zoals God het wil:

Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt, en een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Maar dan zegt iemand: ‘De een gelooft, de ander doet.’ Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. (Jakobus 2:15-18) 

 

© Copyright NBG. Deze tekst is met toestemming overgenomen van de website debijbel.nl (www.debijbel.nl) van het Nederlands Bijbelgenootschap 

Is dat ook voor mij?

Soms vind ik het wel eens moeilijk om te geloven dat God echt van me houdt. Ik heb dan het gevoel dat ik een mislukkeling ben en veroordeel mezelf. Het is redelijk makkelijk om te geloven dat God van alle andere mensen houdt, maar dat God echt van mij houdt?

Paulus' uitleg over de liefde van God in Romeinen 8 begint ermee dat Hij je niet veroordeelt (vers 1) en eindigt met de woorden: 'niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer' (vers 39) Dit gedeelte in de Bijbel wordt wel eens genoemd: 'een kussen om ons vermoeide hoofd neer te leggen'.

 

'God houdt van elk van ons alsof er maar één was om van te houden.' Dat betekent niet dat redding iets individualistisch is. Het betekent dat jij zo belangrijk bent dat, als jij de enige persoon zou zijn die ooit had geleefd, Jezus voor jou zou zijn gestorven. En als dat geldt voor jou, dan geldt dat ook voor mij. God houdt van mij.

© Bible in one year | lees het volledige artikel hier

0 Berichten

Hij kent mij en ik schuil


Er zijn tijden dat we een schuilplaats zoeken. Het leven kan zo genadeloos inbeuken op ons bestaan. Onze zekerheden kunnen wegvallen. Midden in die benauwende omstandigheden mogen we schuilen bij Iemand, Die ons kent.

De HERE is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.

Nahum 1:7

Bij God schuilen en weten dat Hij ons kent, geeft vrede en rust. In deze studie schrijven we HERE met vier hoofdletters, wanneer het gaat om Zijn speciale Naam, Jahweh.

 

De HERE is goed

In de tijd van Nahum wordt Gods volk onderdrukt door Assyrië. De benauwdheid is groot! Toch noemt Nahum God goed. Hij noemt God hier bij Zijn verbondsnaam; de Naam die God aan de mensen gaf toen Hij Zijn verbond van trouw met hen sloot.

 

Over die God van trouw, Wiens naam betekent: "Ik ben er", zegt Nahum dat Hij goed is. Hij zegt dit ondanks de zware omstandigheden waarin hij en zijn volk zich bevinden. Hier wordt met het woord "goed" ook Gods vriendschap naar ons toe bedoeld. Als God voor ons is, wie is dan tegen ons? (zie Romeinen 8:31).

 

De HERE is een schuilplaats

Deze HERE is een sterkte; een plaats waar je veilig heen kunt vluchten. We hebben een schuilplaats nodig voor onze ziel, waar we met onze pijn en moeite, ons verdriet en onze angst, aan kunnen kloppen.

 

Daarnaast hebben we ook een plaats nodig, een sterkte, waar we vergeving en verzoening vinden. Ook dat schenkt God ons, door het werk van Jezus Christus en dat geeft ware vrede.

 

De HERE kent ons

Deze God, Die goed is, Die de Naam draagt dat Hij bij ons is, Die voor ons een sterke schuilplaats wil en kan zijn, die God kent ons. Hij heeft ons bij onze naam geroepen (vergelijk Jesaja 43:1). De Goede Herder roept Zijn schapen allemaal bij naam (zie Johannes 10:3).

 

Je toevlucht zoeken tot God, tot de HERE, betekent hetzelfde als het liefhebben van God. Dit is mogelijk geworden door de Here Jezus. Wie God liefheeft wordt door Hem gekend, zegt Paulus (1 Korintiërs 8:3)

 

Over wie gaat dit? Over iedereen die zijn toevlucht zoekt bij God. Die is door God gekend en die zal Gods goedheid ervaren.

 


© Met toestemming overgenomen van Zijnwoord.nl 

0 Berichten

Weet je het niet?


Soms onbreekt ons de kracht of de moed om een probleem aan te pakken of om verder te gaan. Wie dan op God vertrouwt, Hem verwacht in zijn situaties, krijgt nieuwe kracht. Want God is Zelf een God van kracht Die niet moe wordt en kracht geeft aan wie op Hem vertrouwen.

 

28 Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden. 29 Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed. 30 Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen, 31 maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.

Jesaja 40:28-31 (NBV)

 

Het volk Israel is in deze passage ontmoedigd, maar wordt er door de profeet Jesaja liefdevol op gewezen dat God voor Zijn volk zal zorgen. Dit krachtige en zorgzame van God geldt ook voor ons.

 

De eeuwige God wordt niet moe (vers 28)

28 Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden.

Vers 28 begint met de oproep om eens goed na te denken wie God eigenlijk is. Weet je het dan niet? Heb je het niet gehoord? De eeuwige God is de Schepper van hemel en aarde. Hij is de Schepper van alles wat we nog niet eens ontdekt hebben - van de einden der aarde.  Zijn kracht is onuitputtelijk. Hij wordt niet moe of mat maar blijft altijd Dezelfde.

We weten niet alleen dat Hij de kracht heeft om ons redding te geven, Hij heeft er ook het verstand en inzicht voor. Gods verstand is niet te doorgronden. Hij weet oplossingen en kent wegen die ons onbekend zijn. Houd goede moed!

 

De eeuwige God geeft kracht (vers 29)

29 Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed.

God heeft de kracht en de wijsheid om ons te redden uit onze situaties. Dat kán Hij niet alleen maar, Hij doet het ook! God is niet alleen Iemand die oplossingen kent, maar ons ook de weg wijst. Onze problemen of moedeloosheid verdwijnen niet altijd zomaar, maar God wijst wel de weg hoe we hier mee om mogen gaan.

Zelfs jonge mensen worden wel eens moe of mat. Maar David zegt in Psalm 138:3 hetzelfde als Jesaja. Hij riep tot God en het antwoord kwam in de vorm van kracht in zijn ziel. Dat wil zeggen: wanneer we ons naar Hem uitstrekken en onze vragen aan Hem voorleggen.

 

Wie Hem verwachten ontvangen kracht (vers 31)

31 maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht:

God is Zelf de onuitputtelijke bron van kracht en redding. Daarom is Hij voor ons ook die onuitputtelijke bron, wanneer we Hem daarom vragen. Hem verwachten betekent Hem vragen, Hem bekend maken met onze zorgen en moeiten. Het betekent ook: Op Hem hopen. Hem verwachten betekent verder ook dat we kunnen wachten op Hem. Het is vaak een oefening in ons geloof, waarin we, nadat we onze zorgen bij Hem bekend hebben gemaakt, vol vertrouwen afwachten totdat Hij iets gaat doen, op Zijn tijd.

Het resultaat van het vertrouwen van God is dat we nieuwe kracht mogen putten! En dan kunnen we opstijgen met vleugelen als van arenden. Dit spreekt van een nieuwe kracht, nieuwe moed en nieuwe mogelijkheden die er tevoren niet waren.

Verwacht de Heer. Hij wil in de situatie de kracht geven die we zelf niet kunnen opbrengen.


© Met toestemming overgenomen van Zijnwoord.nl 

0 Berichten