Geloof en vertrouwen

Geloof heeft te maken met vertrouwen. In de Bijbel kun je op veel verschillende manieren over geloven lezen. Over het vertrouwen op God, en hoe moeilijk dat soms is. Maar ook wat geloven met je doet, en hoe belangrijk het is voor jouw relatie met God.

Geloven zonder te zien

Geloven is vertrouwen op God. In de Bijbel gaat vertrouwen op God samen met: hem kennen en weten dat hij de enige God is (Jesaja 43:10).

 

Een bijbels voorbeeld van geloof is Abram. Abram gelooft in God als hij nog niets van zijn beloften kan zien, hij vertrouwt op het enige wat hij heeft: Gods woorden.

Daarop leidde hij Abram naar buiten. ‘Kijk eens naar de hemel,’ zei hij, ‘en tel de sterren, als je dat kunt.’ En hij verzekerde hem: ‘Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.’ Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad. (Genesis 15:5-6)

 

Jezus prijst de mensen die in hem zullen geloven terwijl ze hem niet kunnen zien:

Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’ (Johannes 20:29)

 

Dat kun je ook in Hebreeën lezen:

Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. (Hebreeën 11:1)

Daarna geeft de schrijver in Hebreeën 11 een indrukwekkende opsomming van bijbelse gelovigen, die op God vertrouwden en deden wat hij wilde.

 

Geloven in moeilijke tijden

Geloven is niet altijd makkelijk. Je kunt God niet zien. En soms ervaar je misschien ook niet dat God er is. Ook in de Bijbel proberen mensen op God te vertrouwen op momenten dat dat moeilijk is:

 

Ik mag leven, dicht bij de Heer.

Ik bleef op de Heer vertrouwen,

ook toen ik diep ongelukkig was,

ook toen ik heel bang was en dacht:

Iedereen bedriegt mij. Psalm 116:9-11 (BGT)

 

Geloven verandert je

Geloof is in de Bijbel een voorwaarde voor de relatie tussen mensen en God. Als je gelooft in God en op hem vertrouwt, hoor je bij hem en ziet hij je als een rechtvaardige:

 

Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. (Romeinen 5:1)

 

Vertrouwen op God verandert ook de manier waarop je leeft. Geloven gaat samen met leven zoals God het wil:

Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt, en een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Maar dan zegt iemand: ‘De een gelooft, de ander doet.’ Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. (Jakobus 2:15-18) 

 

© Copyright NBG. Deze tekst is met toestemming overgenomen van de website debijbel.nl (www.debijbel.nl) van het Nederlands Bijbelgenootschap