Waarom stierf Jezus?

Ik vergeef je


Beste <jouw naam>


Ten Jezus mij kwam ontmoeten, werd mijn leven totaal hersteld. Ik voelde dat alle duisternis uit me verdween, en vanaf dat moment was Jezus volgen mijn nieuwe leven. Ik kon niet gelukkiger zijn


Toch bleven sommige angsten me achtervolgen. Telkens als ik een Romeinse soldaat zag, kwamen de herinneringen aan mijn misbruik uit het verleden weer bij me boven, evenals de angst dat het weer zou gebeuren. Ik had een innerlijke strijd om kalm te blijven en Jezus te vertrouwen.

 

Maar wat me echt verontrustte was de keer dat we een persoon ontmoetten die bezeten was door demonen. Jezus was gewend om veel mensen te genezen en te bevrijden (Matteüs 4:24), maar deze keer kon ik dezelfde duisternis uit mijn verleden in de atmosfeer voelen. Het was een traumatische herinnering. Twijfels kwelden mij...wat als die duisternis weer terug zou komen?

 

Even dacht ik dat alles wat Jezus in mij had gedaan slechts een illusie was. Gedachten begonnen me te kwellen, zoals: "Wie hield ik voor de gek? Dacht ik echt dat een vrouw met een verleden als het mijne Jezus kon volgen? Het had geen zin...vroeg of laat zou ik terugvallen in de duisternis en de Meester te schande maken!"

 

Ik was zo in de war dat ik het niet langer kon uithouden. Zonder iets tegen iemand te zeggen, ging ik daar weg om terug te gaan naar de enige plaats die ik kende: mijn oude leven in Kapernaüm. Ik wist niet wat ik deed: angst en bezorgdheid hadden me in hun greep. Ik voelde me niet waardig om nog langer bij Jezus te zijn.

 

Na een paar uur vonden Petrus en Mattheus mij. Ik was er beklagenswaardig aan toe, maar zij haalden mij geduldig over om met hen naar het kamp terug te keren. Ik schaamde me zo dat ik weggelopen was, dat ik teruggevallen was in dingen uit het verleden! Ik wist niet hoe ik tot Jezus moest naderen... ik had Hem volkomen in de steek gelaten.

 

Eindelijk vond ik de kracht om naar Hem toe te gaan en Hem om vergeving te vragen. Ik had zo veel twijfels over mezelf. Zijn woorden bemoedigden en troostten me, maar ik was nog steeds zo teleurgesteld in mezelf! Uiteindelijk zei Hij dat ene dat ik het meest nodig had om te horen: "Ik vergeef je." Dat was het! Ik begon te huilen in Zijn armen. Ik kon Zijn vergeving door mij heen voelen stromen.

 

Door Zijn ongelooflijke liefde werd ik hersteld, en ik heb geleerd om de leugens van de duisternis achter mij te laten. Nu weet ik dat ik niet meer ben wie ik was... ik ben een nieuw mens. De dingen van mijn oude leven zijn voorbijgegaan, en alle dingen zijn nu nieuw geworden door Hem (2 Korintiërs 5:17)


Mijn naam is


   Maria van Magdala


en ondanks mijn fouten ben ik nog steeds uitgekozen door Jezus.


Heb ook wel eens het gevoel gefaald te hebben en ben je beschaamd bij God of anderen weggelopen. God schaamt zich niet voor jou. Hij wacht met open armen om je te vergeven en je te herstellen. Als jij je beschuldigd en veroordeeld voelt, kom tot Jezus en laat Hem je vernieuwen en je overspoelen met Zijn vergeving.


bron: Jezus.nl en The ChosenBijbelteksten

Leesplan YouVersion


Aflevering 2 | Wie is Jezus?

Alpha Series


Spotify Playlist


Youtube playlist

Vergeven, hoe doe je dat?

Waar denk jij aan als het gaat over "vergeven"? Een mooi woord? Of juist ingewikkeld? Ik hoop dat je de moed hebt om de eerste stappen te zetten op het pad van vergeving. Deze cursus kan je daarbij helpen.